watch sexy videos at nza-vids!

share code oẳn tù tì cởi đồ cho xtgem

mô tả: có nhiều chức năng chọn, đặt cược tiền và thời gian nhằm tạo cơ hội ngang nhau giữa người chơi và máy...
xem demo

code oẳn tù tì kèm hướng dẫn

ngang hàng index up file này về
share code oẳn tù tì cho xtgem oan-tu-ti.js
xong rồi xoá .js đi và đổi tên thành file html tên=> oan-tu-ti
* up tiếp file này
share code oẳn tù tì select.js
rồi đổi tên sang share code oan tu ti select (tức xoá .js đi)
Link ảnh các bạn có thể để vậy hoặc tạo mới tại wap bạn
bạn có thể sáng tạo thêm cho code này tuỳ thích.
Xong! Chúc các bạn thành công

code by kusdinks


884